Contact Us

Our Location

Odpor®| since 2009
Dodávateľ:
Gib Gas s.r.o.
Jozefa Cígera Hronského 1818/8

IČO: 51 791 170
DIČ: 2120783203

Kontaktná osoba:
Robert Toman
+421907765567
info@odpor.eu

Bankové spojenie:
iban: SK0411000000002949058355
swift: TATR SK BX
Telephone
+421 907765567

Comments
Žiadny z výrobkov značky Odpor® nemá politický charakter, znaky a symboly použité na výrobkoch značky Odpor® majú oživiť tradíciu a nie šíriť urážajúce alebo nenávistné nálady ! Výrobky značky Odpor® sú všetky umeleckého charakteru. Nie sú namierené voči žiadnej národnostnej, etnickej ani náboženskej skupine ani proti žiadnemu presvedčeniu ani proti občianskemu spolunažívaniu. Všetky myšlienky zobrazené na produktoch značky Odpor® sú umeleckého charakteru a nepodporujú ani nepodnecujú násilie voči žiadnej z vyššie spomenutých skupín ani proti občianskemu spolunažívaniu. Autorské práva značky Odpor® Bez súhlasu autora je zakázané akékoľvek publikovanie, kopírovanie, tlačenie, šírenie a používanie diel Odpor®, ktoré sa nachádzajú na našej web stránke alebo na našom tovare, ktorý predávame. Odpor® je oficiálne registrovaná ochranná známka, zapísaná v registri ochranných známok. Odpor® ma výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby známkou, ktorá je zapísaná v registri. Bez súhlasu nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s touto ochrannou známkou. Podmienkou vzniku autorského práva nie je povinnosť uvádzať ochranný symbol ® s uvedením mena subjektu autorského práva ani ďalšie veci s tým súvisiace. Ďakujeme za porozumenie.

Contact Form

Captcha
Loading...